Mantojuma lietas Latvijā

Mantojuma lietas Latvijā un mantinieku meklēšana

Dokumentu meklēšana un pasūtīšana Latvijas arhīvos

Ģenealoģiskie pētījumi Latvijā, senču meklēšana arhīvos

Mantojuma lietas Latvijā

Mantojuma lietas Latvijā

Mantinieku meklēšana

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana

Darījumi ar nekustamo īpašumu

Dokumentu meklēšana un pasūtīšana Latvijas arhīvos

Ģenealoģija

Ģenealoģiskie pētījumi

Ģimenes (dzimtas) vēstures izpēte

Dvēseļu revīzijas, tautas skaitīšanas

Dažādu konfesiju baznīcu grāmatas

Ģenealoģiskā ekspertīze

Dzimtas koka sastādīšana

European Lawyers,        Solicitors and Law Firms based in Europe
Кольцо генеалогических сайтов