Mantojuma lietas Latvijā

Uzņēmums “ARTNETS” kopš 1999. gada nodarbojas ar mantojuma lietām, mantinieku meklēšanu un vēsturisko un ģenealoģisko izpēti Latvijā. Mēs piedāvājam mūsu klientiem plašu pakalpojumu klāstu gan mantojuma lietās, gan vēsturiskajā un ģenealoģiskajā izpētē no 18. gadsimta beigām līdz mūsdienām.

Mantojuma lietas Latvijā: mantojuma lietas uzsākšana, dokumentu meklēšana un pasūtīšana, mantojuma apliecības saņemšana, nekustamā īpašuma reģistrācija, līgumu slēgšana ar pakalpojumu sniedzējiem.

Mantinieku meklēšana: dokumentu izpēte, meklēšana Latvijas arhīvos, pārrunas ar mantiniekiem, strīdīgu situāciju atrisināšana.

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana: īrnieku meklēšana, līgumu slēgšana, komunālo maksājumu un nodokļi apmaksa, pārstāvēšana nodokļu iestādēs, nomas maksas pārskaitīšana īpašniekam.

Darījumi ar nekustamo īpašumu: nekustamā īpašuma reklāma, nekustamā īpašuma kapitalizācijas paaugstināšana, pārdošanas līguma sagatavošana, dokumentu noformēšana, pārstāvēšana nodokļu iestādēs.


Kāpēc ir vērts vērsties mūsu uzņēmumā, lai uzsāktu mantojuma lietu?

Tikai mūsu uzņēmums sniedz pilnu pakalpojumu klāstu: no visu dokumentu noformēšanas līdz mantojuma atstājēja apbedījuma aprūpei.


Ģenealoģiskie pētījumi:
klienta dokumentu izpēte, vēsturiskās un ģenealoģiskās izpētes mērķa un uzdevumu noteikšana, darba plāna izstrāde, darbs Latvijas arhīvos.

Dokumentu meklēšana: klienta dokumentu izpēte un dokumenta izmantošanas vietas noteikšana, dokumenta meklēšana Latvijas arhīvos, dokumenta pasūtīšana.


Kāpēc ir vērts vērsties pie mums, lai veiktu vēsturisko un ģenealoģisko izpēti un meklētu dokumentus?

Vairāk nekā 20 gadu darbības laikā esam veikuši vairāk nekā 400 veiksmīgus dzimtu ģenealoģijas pētījumus, esam caurskatījuši tūkstošiem arhīvu dokumentu un izveidojuši vairāk nekā 400 ciltskoku.

Mēs esam vienīgais uzņēmums Latvijā, kas specializējas vēsturisko un ģenealoģisko pētījumu jomā par visiem Latvijas vēstures posmiem no 18. gadsimta beigām līdz mūsdienām.

European Lawyers,        Solicitors and Law Firms based in Europe
Кольцо генеалогических сайтов