Mantojuma lietas Latvijā

Atrasto dokumentu piemēri

Dokumentu meklēšana un pasūtīšana

Mēs nodarbojamies ar dokumentu meklēšanu Latvijas valsts arhīvos Rīgā un zonālajos arhīvos, kuros glabājas dokumenti no 18. gadsimta sākuma līdz mūsdienām. Parasti zonālie arhīvi glabā dokumentus, kas attiecas uz konkrētiem Latvijas rajoniem, novadiem.

Jums ir jāatrod dokumenti ieceļošanai un mantojuma saņemšanai Latvijā, jāatrod dokumenti Latvijas pilsonības iegūšanai, jāatrod dokumenti, kas apliecina dzīvesvietu Latvijā, bet Jūs nezināt, kā to izdarīt juridiski pareizi un ātri?

Zinot informāciju par Jūsu dokumentu saņemšanas mērķi, mēs Jums ieteiksim, kurās iestādēs ir iespējams saņemt šos dokumentus, kādi dokumenti var palīdzēt Jums apstiprināt Jūs interesējošo faktu vai notikumu, kā arī atrast, pasūtīt un saņemt šos dokumentus.

Piemēram, ja nepieciešams dokuments kādai Eiropas Savienības valstij, tad uz šo dokumentu noformēšanu attiecas attiecīgā ES regula – 2016/1191 (06.07.2016.), kas paredz dokumenta noformēšanu, piem., Vācijai vācu valodā.

Pie mums Jūs varat pasūtīt Jums nepieciešamo dokumentu meklēšanu, kurus var izsniegt Latvijas valsts un privātās organizācijas.

Dokumentu meklēšana Rīgā un Latvijā tiek veikta, pamatojoties uz šādiem arhīvu materiāliem:

CAR (dzimtsarakstu nodaļas) dokumenti

 • atrast Dzimšanas apliecību
 • atrast Laulības apliecību
 • atrast Laulības šķiršanas apliecību
 • atrast Miršanas apliecību


Dokumenti no Latvijas Valsts arhīviem Rīgā un zonālajiem arhīviem

 • Izraksti no mājas grāmatām (par personām, kas dzīvo mājā, dzīvoklī u.c.)
 • Dokumenti, kas apstiprina īpašumtiesības Latvijā
 • Dzimšanas apliecība (līdz 1920. gadam)
 • Laulības apliecība (ja noslēgta līdz 1920. gadam)
 • Izziņa par Latvijas pilsonību 1940. gadā
 • Adopcijas lieta
 • Aizgādības lieta
 • Latvijas tiesu lēmumi un spriedumi (civillietās un krimināllietās)
 • Tiesas lēmums par laulības šķiršanu


Dokumenti no Latvijas izglītības iestādēm

 • izziņas, kas apstiprina mācības mācību iestādē
 • mācību iestādes pabeigšanas atestātu/diplomu kopijas


Dokumenti no Latvijas reģistriem

 • atrast īpašumu Latvijā
 • atrast automašīnu Latvijā
 • atrast nekustamo īpašumu Latvijā
 • citi Latvijas reģistri (arhīvi)


Izraksti no baznīcas grāmatām
, kas apstiprina šādus faktus:

 • dzimšana, kristīšana
 • laulības noslēgšana
 • miršana


Lai izpētītu un pasūtītu dokumentus, kas ir saistīti ar personīgajām lietām (uzņēmuma darbinieks, PSKP biedrs, personīgais pensionārs), kā arī pētītu personas adopcijas, aizbildnības, krimināllietas un civillietas, nepieciešams saņemt no klienta notariāli apliecinātu pilnvaru.

Visi valsts iestāžu dokumenti Latvijas Republikā tiek izsniegti latviešu valodā. Lai dokuments iegūtu juridisku spēku citā valstī, tas ir jāiztulko izmantošanas valsts valodā un nepieciešamības gadījumā jāapliecina dokumenta īstums (dokumentiem tiek apliecināts ar apostille).

Mēs varam atrast jebkurus citus dokumentus, kas var atrasties Latvijas teritorijā. Meklēšanu veic šīs jomas profesionāļi. Par to Jūs varat viegli pārliecināties, saņemot vispārīgu bezmaksas konsultāciju.

Pasūtījuma izpildes termiņi ir atkarīgi no meklēšanas sarežģītības un svārstās no 10 dienām līdz 3 mēnešiem.

Sīkāku informāciju par dokumentu pasūtīšanu Latvijas arhīvos Jūs varat saņemt, sazinoties ar mums vai pasūtot dokumenta meklēšanu.

European Lawyers,    Solicitors and Law Firms based in Europe
Кольцо генеалогических сайтов