Mantojuma lietas Latvijā

Mantinieku meklēšana Latvijā

Latvijas teritorijā dzīvojošie iedzīvotāji ir migrējuši kopš seniem laikiem. Tūkstošiem cilvēku devās uz ASV, Angliju, Dienvidāfriku, Austrāliju un Dienvidameriku, kāds emigrēja, kāds bēga, kāds vienkārši aizbrauca. Ir bijuši dažādi periodi: 19. gadsimta beigas, 1905.-1907. gada revolūcija, Pirmā pasaules kara sākums, kam sekoja evakuācija uz Krieviju un Ukrainu, 1917. gada revolūcija un Otrais pasaules karš.

Mēs nodarbojamies ar profesionālu mantinieku meklēšanu Latvijā un Baltijas valstīs: Lietuvā (Lietuvas Republikā) un Igaunijā (Igaunijas Republikā).

Saskaņā ar Latvijas Republikas un vairākuma pasaules valstu likumdošanu mantinieki ir mirušā bioloģiskie radinieki.

Strādājot mēs uzņemamies visus riskus, un gadījumā, ja mēs mantiniekus neatrodam, mēs nesaņemam honorāru.

Mantinieku meklēšana ir vesels meklēšanas pasākumu komplekss, kas ietver sarežģītu vēsturisko un ģenealoģisko izpēti, milzīgu darbu arhīvos un dziļas zināšanas par Krievijas impērijas un Latvijas Republikas vēsturiskajiem un ģeogrāfiskajiem notikumiem, piemēram, par Pirmā pasaules kara bēgļiem, emigrāciju Otrā pasaules kara beigās un citiem notikumiem.

European Lawyers,        Solicitors and Law Firms based in Europe
Кольцо генеалогических сайтов