Mantojuma lietas Latvijā

Privātuma politika

SIA “ARTNETS”, reģistrācijas Nr. 40003456090, juridiska adrese Brīvības gatve 361-34, Rīga, LV- 1024 (turpmāk-Pārzinis), interneta mājas lapa: https://www.artnets.lv (turpmāk- Mājas lapa) veic tādu personas datu apstrādi, kuri ir iegūti no datu subjekta – interneta mājas lapas lietotāja (turpmāk – Lietotājs).

Šajā Privātuma politikā tiek sniegts visparīgs apraksts par to, kā Pārzinis veic personas datu apstrādi un aizsardzību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 (turpmāk – Regula) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Pārzinis patur tiesības jebkurā brīdī mainīt šos noteikumus. Mājas lapas apmeklētāja pienākums ir patstāvīgi pārbaudīt Mājas lapas saturu, lai iepazītos ar noteikumu izmaiņām.

Pārziņa kontaktinformācija

Pārzinis ir SIA “ARTNETS”, reģistrācijas Nr. 40003456090.

Pārziņa juridiska adrese Brīvības gatve 361-34, Rīga, LV-1024.

Mājas lapa: https://www.artnets.lv

E-pasta adrese: info@artnets.lv

Tālrunis: +371 67 293 610

Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

Pakalpojuma ietvaros tiek apstrādātas šādas personu datu kategorijas – vārds, e-pasta vai pasta adrese, telefona numurs, personas identifikācijas dati un kontaktinformācija dati, ziņojuma vai vēstules saturs, fotogrāfijas, utt.

Datu subjektu kategorijas – Pārziņa esošie, bijušie un potenciālie klienti, kā arī citi Lietotāji , kas izsaka vēlmi sazināties ar Pārzini.

Dati tiek izpausti tiem Pārziņa darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem, kam tie ir nepieciešami tiešo pienākumu veikšanai, lai izpildītu klienta pieprasījumu vai noslēgtu attiecīgu pakalpojumu sniegšanas līgumu. Pēc mērķa sasniegšanas vai uzdevuma izpildes Jūsu dati tiek neatgriezeniski dzēsti, izņemot gadījumus, ja mūsu tiesiskais pienākums ir arī turpmāk saglabāt šos datus (piemēram, bet ne tikai, grāmatvedības uzskaites vai tiesvedības vajadzībām).

Pārzinis veic personas datu apstrādi, lai : Lietotāju identifikācijai; pakalpojumu sniegšanai, līguma sagatavošanai un noslēgšanai, lai apstrādātu Lietotāja pieprasījumu un noformētu nepieciešamos dokumentus mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai; pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai un uzlabošanai.

Datu apstrādes tiesiskais pamats ir līguma noslēgšanai un izpildei, normatīvo aktu izpildei, saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu, mūsu likumīgās intereses (piemēram, pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas; nodrošināt līguma saistību izpildi; Pārziņa vai trešās personas likumīgas intereses aizsardzībai; analizēt mājas lapas lietojumu darbību, nodrošināt pakalpojumu sniegšanas efektivitāti, utt.)

Personas datu aizsardzība

Pārzinis apstrādā personu datus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus, finansiālos un tehniskos resursus.

Personas datu apstrādē tiek ievērots proporcionalitātes princips, kas paredz, ka Pārzinis ir tiesības apstrādāt tikai tos datus un tādā apjomā, kas nepieciešami noteikta mērķa sasniegšanai.

Pārzinis ir tiesīgs nodot nepieciešamos personu datus ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām tādā kārtībā un apjomā, kādu paredz attiecīgais normatīvais akts (piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam, tiesām, u.tml.).

Sīkdatņu apstrāde

Izmantojot mājas lapu Lietotājs var nodot Pārziņām savus personas datus. Mājas lapa iegūst datu komplektu ik reizi, kad persona ienāk mājas lapā.

Serveris, kurā izvietota mājas lapa, var reģistrēt apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (izmantotā ierīce, pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves datums un laiks). Šajā punktā minētie dati tiek izmantoti tehniskiem nolūkiem: lai nodrošinātu mājas lapas pienācīgu funkcionēšanu un drošību un izmeklētu iespējamos drošības incidentus. Šajā punktā minēto datu vākšanas pamats ir Pārziņa tiesiskā interese nodrošināt mājas lapas tehnisku pieejamību un integritāti.

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatnes ir mazi burtu un ciparu faili, kurus mēs uzglabājam Jūsu pārlūkā vai Jūsu ierīces cietajā diskā. Atsevišķas sīkdatnes tiek izmantotas, lai atlasītu un piemērotu apmeklētājam piedāvājamo informāciju un reklāmas, pamatojoties uz saturu, ko apmeklētājs aplūkojis agrāk, un tādējādi veidotu apmeklētājiem Vietnes lietošanu vienkāršu, ērtu un individuāli piemērotu.  Ir dažāda veida sīkdatnes, ko izmantojam dažādiem mērķiem; taču kopumā, sīkdatnes mums palīdz atšķirt Jūs no citiem Vietnes lietotājiem. Tādējādi mēs varam Jums atvieglot Vietnes izmantošanu un uzlabot savu Vietni.

Jūs jebkurā laikā varat bloķēt sīkdatņu izmantošanu, aktivizējot sava pārlūka iestatījumus, kas ļauj jums atteikties no sīkdatņu daļas vai visu sīkdatņu izmantošanas. Taču gadījumā, ja bloķējat sīkdatņu izmantošanu, daļa Vietnes var būt nepieejama vai funkcionēt nepietiekami.

Mājas lapa izmanto sīkdatnes, lai vāktu lietotāja IP (interneta protokola) adreses un pārlūkošanas informāciju un ļautu mājas lapai atcerēties apmeklētāja izvēli. Sīkdatnes ļauj Pārzinim sekot līdzi mājas lapas datu plūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar mājas lapu – Pārzinis izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu mājas lapu.

Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmā interese nodrošināt mājas lapas funkcionalitāti, pieejamību un integritāti.

Nepieciešamās sīkdatnes nodrošina mājas lapas pamatfunkcionalitāti, piemēram, mājas lapas navigāciju, drošu pārvaldību un citu funkcionalitāšu pieejamību, kā arī palīdz identificēt lietotāja iekārtu un tās individuālos iestatījumus, neizpaužot lietotāja identitāti. Tīmekļa mājas lapa nevar pilnvērtīgi darboties bez šīm sīkdatnēm.

Statistikas datiem par mājas lapas apmeklētājiem var piekļūt tikai tie Pārziņa darbinieki, kuri ir atbildīgi par tādu datu analīzi. Statistikas sīkdatnes nodrošina mājas lapas analītiku un palīdz uzlabot tās kvalitāti, lietotāju pieredzi tajā un veicina mūsu pakalpojumu un apkalpošanas izaugsmi. Iegūtā statistika ir pieejama un tiek izmantota apkopotā veidā, neviens lietotājs netiek tieši identificēts.

Mārketinga sīkdatnes palīdz nodrošināt lietotājam personalizētu lietošanas pieredzi, pielāgojot saturu, reklāmas un piedāvājumus atbilstoši aktivitātēm tīmekļa mājas lapā, kā arī informējot lietotāju par mārketinga un informatīvajām aktualitātēm. Šiem nolūkiem SIA ”ARTNETS” izmanto arī trešo personu, piemēram, Google, sīkdatnes. Savukārt, trešo personu reklāmdevēji izmanto lietotāja ierīcē saglabātās sīkdatnes, lai personalizētu un optimizētu mārketinga komunikāciju atbilstoši to definētajiem nolūkiem.

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.

Sīkdatnes, kas satur šos datus, Jūsu ērtībām (lai nākamreiz nebūtu jāraksta pa jaunu) var tikt saglabātas vienu gadu.

Mūsu mājas lapai var būt saites uz trešo personu mājaslapām. Šīm trešajām personām ir sava, ar mums nekādā veidā nesaistīta, privātuma politika. Pārzinis nenes nekādu atbildību par šo mājaslapu lietošanas noteikumiem un to privātuma politiku.

Mēs esam veikuši pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu sistēmas nodrošina atbilstošu personas datu aizsardzību. Tomēr, lūdzam ņemt vērā, ka nevienai datu pārraidei internetā nevar tikt garantēta 100% drošība. Lūdzam katrā atsevišķā gadījumā patstāvīgi izvērtēt ar informācijas konfidencialitāti saistītos riskus, kas Jums būs jāuzņemas, ja izlemsiet jebkādu personas datus saturošu informāciju mums nodot ar interneta starpniecību.

Mēs paturam tiesības laiku pa laikam izmainīt un papildināt šīs privātuma politikas saturu, lai precizētu aprakstu tam, kā mēs apstrādājam jūsu datus. Papildinājumi vai labojumi šai Privātuma politikai stājas spēkā brīdī, kad tie ir publicēti Vietnē.

Informācija pēdējo reizi atjaunota 2022. gada 6. decembrī.

Ņemot vērā minēto, aicinām regulāri pārskatīt šo privātuma politiku, lai Jūs būtu lietas kursā par Jūsu personas datu apstrādi mājas lapā.

European Lawyers,        Solicitors and Law Firms based in Europe
Кольцо генеалогических сайтов